Tsuruchi Koji

A Mantis archer, part of Yoritomo Ogura's crew at Toshi no Omoidoso

Description:
Bio:

Tsuruchi Koji

Definitions of Honor trophi trophi