Shiba Tsukimi

Phoenix Clan Champion/Shiba Family Daimyo

Description:
Bio:

Shiba Tsukimi

Definitions of Honor trophi trophi